Výzva k akci – proti autoritářské politice v Sasku

Aufruf Polizeigesetz Stoppen #Sachsen #noPolG

NE novému saskému policejnímu zákonu! #NoPolG

Saská zemská vláda koalice CDU a SPD usiluje prostřednictvím návrhu nového policejního zákona o rozšíření vládních a policejních kompetencí. Tento zákon, který má tradici v autoritativním stylu vládnutí CDU, výrazně umenší demokratická práva a svobody. Stavíme se proti těmto změnám!Odmítáme tento návrh posilující policejní pravomoci a působnost a požadujeme po parlamentu, aby tento zákon za žádných okolností nepřijal.

Kritizujeme následující aspekty těchto zákonů:

1 Rozšíření kamerového sledování včetně rozpoznávání obličejů

Tento zákon umožňuje rozšíření a všeobecné pokrytí veřejných míst elektronickým sledováním. K tomu všemu ještě mají být instalovány skenery identifikující poznávací značky aut v dosahu 30 km od polských a českých hranic. Díky těmto opatřením celá města jako Zittau či Bautzen mohou být pod plným dohledem, který zahrnuje možnost detailního mapování pohybu daného subjektu. Videografie pohraničních oblastí bude zahrnovat videomateriály o jakémkoli občanovi právě jako řidiči a cestujícím.

2 Opatření proti tak zvaným „nebezpečným subjektům“ a jejich kontaktům

Všechny osoby, které by dle uvážení policie v budoucnosti teoreticky mohly spáchat zločin či teroristický útok, budou díky novému policejnímu zákonu v nebezpečí aplikace dodatečných nových opatření. Policie bude schopná vydávat omezení týkající se vašeho místa bydliště a právě tak omezovat a zakazovat kontakty s vybranými osobami. Dlouhotrvající dohledová opatření zahrnující sledování telekomunikačních dat budou právě tak možná. Osoby považované za „podezřelé“ mohou být přinuceny k nošení elektronického náramku jako preventivního opatření. Kdokoli, kdo přijde do kontaktu s „podezřelým“ nebo „nebezpečným subjektem“, se může stát sám subjektem sledování. Nový zákon bude umožňovat policii sledování známých, přátel či rodinných členů „podezřelé“ osoby. Jak ukázala poslední léta, saská policie je naneštěstí velmi spokojená, když výše zmíněná či podobná diskriminační opatření může použít. Několik předchozích vyšetřování proti demokratickým aktivistům či fotbalovým fanouškům, která zahrnovala masívní sledování obviněných a jejich osobních kontaktů, musela být zrušena, když začalo být jasné, že obvinění ze spáchání kriminálního činu nemohou být žádným způsobem ospravedlněna či prokázána. V minulosti se podobné případy vyskytly navzdory faktické potřebě soudního povolení ke sledování.

3 Redefinice konceptu „nebezpečnosti“

Policie je odpovědná za odvrácení veškerých nebezpečí. To, jak je policii dovoleno konat, záleží na typu nebezpečí, se kterým se právě potýká v souvislosti s tím, zda se jedná o konkrétní či abstraktní nebezpečí či riziko. Během posledních let byl koncept toho, co je chápáno jako nebezpečí či bezpečnostní riziko, rozšířen tak, že umožňuje velmi širokou interpretaci těchto pojmů. To policii usnadňuje efektivnější předběžné intervence a opatření. Obvykle pojem „nebezpečí“ není explicitně a vyčerpávajícím způsobem vymezen. To dovoluje policii aplikovat tento pojem i na „abstraktní nebezpečí“ (zatím pouze potenciální nepredikovatelná nebezpečí). Ve spojení s rozšířením toho, kdo a co může být klasifikován jako „nebezpečný subjekt“, pak policie bude schopná zahájit akci dlouho před tím, než konkrétní nebezpečí vůbec mohlo být predikováno. Kritéria, která z pohledu policie definují konkrétní případy „nebezpečnosti“, nebyla policií veřejně formulována, takže se prakticky kdokoli může stát cílem policejní akce.

4 Preventivní sledování telekomunikací

Během předběžných vyšetřování zločinů je již nyní pro policii možné odposlouchávání či nahrávání telefonních hovorů, zpráv, atd. S novým policejním zákonem ovšem bude policii dovoleno odposlouchávání či čtení komunikace i tehdy, pokud má policie jen dojem, že zločin může být někdy v budoucnu spáchán, aniž by zároveň bylo nutné mít konkrétní a přesvědčivé indicie. Tento postup bude možné aplikovat na data typu jméno, datum narození a právě tak na přístupová data a telefonní záznamy.

5 Vyzbrojování a militarizace policie

Speciálním policejním jednotkám jako SEK („Spezialeinsatzkommando“) bude dovoleno používání ručních granátů a automatických zbraní. Jako již policejní transportéry Survivor R byly vybaveny kulometným držákem, policejní militarizace se v tomto duchu stává stále více zřejmou. A co více, speciální policejní jednotky jako SEK byly opakovaně použity k monitorování veřejných demonstrací. Tyto skutečnosti již více nemohou být chápány jako ospravedlnitelné, přičemž se zjevně rozmazávají hranice mezi policií a armádou. Brání se tak občanským protestům a veřejnost je takovou silovou sebeprezentací policie zastrašována. To jsme již mohli zažít během protestů ve Wurzenu v září 2017. Pořádková policie se militarizuje právě tak. Tato nová „policejní agentura“, jak se nyní nazývá Oddělení veřejného pořádku, již nyní obdržela speciální povolení: jako přídavek k možnosti legitimování osob je jim nyní povoleno užití síly a bude jim povoleno užívání obušků, slzného plynu nebo pepřového spreje.

6 Oslabení ochrany profesního tajemství

Lidé, kteří jsou ze zákona o profesním tajemství chráněni – jako jsou lékaři, psychologové, žurnalisté … – budou mít méně práv v souvislosti s novým policejním zákonem. S tímto novým zákonem lidé, kteří si nárokují profesní tajemství, mohou být cílem sledování, aniž by byli informováni dávno před tím, než byl jakýkoli kriminální čin spáchán. V minulosti byla saská policie známá tím, že ignorovala principy profesního tajemství.

Zastavme směřování k autoritářskému režimu – požadujme demokracii a svobodu pro Sasko!

Nové policejní zákony omezí naše základní práva a mohou cílit na nás všechny. Stačí, abyste byli ve špatný čas na špatném místě, a stanete se policejním cílem. Nicméně některé skupiny budou omezovány na prvním místě a tvrdším způsobem: a to skupiny, které již dříve byly policií sledovány. Expanze elektronického špehování kombinovaná s inteligentním videosledováním a preventivními opatřeními proti určitým skupinám obyvatel učiní rasové rozdělení jednodušší. Lidé bez domova, psychicky nemocní, političtí aktivisté, drogově závislí, stávkující, fotbaloví fanoušci a mnoho dalších skupin bude pronásledováno ještě více než doposud. Nové právní termíny, které nejsou jasně definovány a mohou být policií libovolně interpretovány, zvyšují další rizika pronásledování.

Rok 2017 byl rokem nejnižší kriminality za posledních 25 let. Nicméně nové policejní zákony byly v mnoha německých spolkových zemích schváleny velmi rychle, čímž posunují zemi více a více směrem k policejnímu státu. Spolkové vlády vyjádřily vágní obavy z terorismu nebo z obecných nebezpečí zvýšení kriminality, aby mohly všeobecně rozšířit zákony o sledování občanů. Jiné důležité problémy jako nedostatek učitelů a zdravotních sester, dostupné nájmy ve velkých městech, zanedbaná infrastruktura ve venkovských oblastech stejně jako vzrůstající sociální nerovnosti ve společnosti, zůstávají po léta neřešeny. Ale pokud dojde na rasové útoky a akce nacistů, policie a saské ministerstvo vnitra naprosto pravidelně selhává ve svých funkcích. Organizace veřejného sektoru byly ponechány v osamocení, aby si poradily s těmito problémy, zatímco spolkové vlády chlácholí pravicové voliče rétorikou zákona a pořádku.

Prostřednictvím nových policejních zákonů se saská spolková vláda, podobně jako ostatní spolkové vlády a federální ministerstvo vnitra pod vedením CSU, snaží zapsat do povědomí a demonstrovat svoji schopnost jednat. Toto dláždí cestu autoritářskému policejně-slídilskému státu! Lidé, kteří jsou pod neustálým dohledem, už nejsou svobodní a mění tak své základní způsoby jednání. Bojujeme za svobodu bez sledování. V Sasku potřebujeme odlišný styl politiky, stejně jako demokratická opatření kontrolující policii! Chceme spravedlivou společnost a sociálně ohleduplné odpovědi na problémy, kterým aktuálně čelíme, namísto autoritářského bezpečnostního aparátu!


→ den Aufruf unterzeichnen


Polizeigesetz stoppen! (Zastavme policejní zákon!) je aliance vyzývající všechny občanské organizace i jednotlivce v Sasku, aby podepsali výzvu k akci a podpořily náš protest. Následující organizace jsou součástí aliance „Polizeigesetz stoppen!“:

Aktionsnetzwerk Leipzig nimmt Platz
AKuBiZ e. V.
Antidiskriminierungsbüro Sachsen
Antifaschistischer Aufbau Zwickau
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen Leipzig
Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen Sachsen
Autodidaktische Initiative e. V.
Bündnis 90/Die Grünen Chemnitz
Bündnis 90/Die Grünen Leipzig
Bündnis 90/Die Grünen Sachsen
Bündnis Privatsphäre Leipzig
Bündnis Sachsens Demokratie
Café Connect
CopWatch Leipzig
Die Linke. Erzgebirge
Die Linke Leipzig
Die Linke. Sachsen
Die Linke.SDS Leipzig
Digitalcourage e.V.
Erich-Zeigner-Haus e. V.
Grüne Jugend Basisgruppe Leipzig
Grüne Jugend Sachsen
Initiative für Versammlungsfreiheit
Internationalistisches Bündnis Leipzig
Jusos Sachsen
Kritische Einführungswochen
Kritische Jurist*innen Leipzig
Kritische Lehrer*innen
Linksjugend [’solid] Erzgebirge
Linksjugend [’solid] Sachsen
linXXnet e. V.
Macht Los e.V.
Naturfreundejugend Leipzig
Piraten Sachsen
Prisma – Interventionistische Linke
Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein e.V. (RAV)
Rote Hilfe – Ortsgruppe Leipzig
say it loud e. V.
Selbstorganisierte Basisgewerkschaft (SelBa)
Solidarische Jugend [Le]
Stadtbezirksverband DIE LINKE. Leipzig-Süd

weitere unterzeichnende 70 Organisationen

#
Organisation
Ort
Website
14
Freifunk Dresden e. V.
Dresden
https://freifunk-dresden.de
48
Internationalistisches Zentrum Dresden
Dresden
http://www.iz-dresden.org
204
Undogmatische Radikale Antifa Dresden
Dresden
http://ura-dresden.org
205
Critique'n'Act
Dresden
http://critiquenact.blogsport.eu
254
Klub Solitaer e. V.
Chemnitz
http://www.klub-solitaer.de
266
Kay Hanisch
http://www.neuerichtung.de
300
Gerhild Krebs
66111 Saarbrücken
http://www.saarland-filmarchiv.de
476
Die Urbane-eine Hip Hop Partei Landesverband Sachsen
Dresden
http://www.die-urbane.de
484
GG/BO Soligruppe Leipzig
Leipzig
http://www.leipzig.ggbo.de
493
Sozialistische Jugend - Die Falken, Landesverband Sachsen
Leipzig
http://www.falken-sachsen.de
522
Grüne Jugend Basisgruppe Chemnitz
http://chemnitz.gj-sachsen.de
606
Linksjugend [’solid] Meißen
Meißen
655
HausundHof e.V./Hospi30
Görlitz
http://hospi30.blogsport.de
656
Bündnis Polizeigesetz stoppen Oberlausitz
Ostsachsen
658
AJZ Chemnitz
Chemnitz
https://ajz-chemnitz.de/
696
Black Wok – KüfA Kollektiv Dresden
Dresden
https://blackwok.noblogs.org/
697
Ende Gelände Dresden
Dresden
https://twitter.com/dd_ende
698
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in Dresden
Dresden
http://gruenedresden.de
710
Ende Gelände Leipzig
Leipzig
https://www.facebook.com/Ende-Gel%C3%A4nde-Leipzig-286052808874449/
717
freiheitsfoo
Hannover
https://freiheitsfoo.de/
763
Kardamom Kollektic e.V. / Café HotSpot
Görlitz
764
Wächterhaus Am Postplatz 6 e.V.
Görlitz
774
AZ Conni
Dresden
http://azconni.de
781
zickzack-kollektiv / kolle-mate
Dresden
http://kolle-mate.de
784
BO Wilder Osten
Leipzig
786
Autodidaktische Initiative
Leipzig
http://adi-leipzig.net/
790
RM16 Wohn-und Kulturprojekt
Dresden
http://rm16.de/
803
Michael Lutz
http://www.umweltgewerkschaft.org
812
linksjugend ['solid] Sachsen
Sachsen
http://www.linksjugend-sachsen.de
824
WHAT
Dresden
https://www.stura.tu-dresden.de/referat_wissen_handeln_und_aktiv_teilnehmen
831
Kontaktcafé für Geflüchtete
Dresden
850
Mangelwirtschaft
Dresden
http://hausprojekt.blogsport.de/
862
Sächsischer Flüchtlingsrat
Dresden / Chemnitz
http://www.sfrev.de
866
Chaos Computer Club Dresden
Dresden
https://c3d2.de/
868
Henriette e.V. , Wohnprojekt
Leipzig
879
Bündnis Nazifrei! Dresden stellt sich quer, Gruppe von Einzelpersonen
Dresden
http://www.dresden-nazifrei.com
880
Casablanca e.V.
Leipzig
882
Piraten Zittau
Zittau
https://www.dfbzittau.de
904
3.Etage Filmproduktion
Dresden
http://ww.dritte-etage-film.de
906
Hochschulpiraten Dresden
Dresden
http://hopidd.de
908
Student_innenRat der Universität Leipzig
Leipzig
https://stura.uni-leipzig.de/
920
Gerd Hommel
Dresden
http://www.rfb-online.org
943
SchönerHausen GmbH
Leipzig
http://www.schoenerhausen.org
969
Christoph Töpfer
Dresden
http://sabotage-dresden.de
1130
KritMed Dresden
Dresden
https://www.facebook.com/KritMed-574376872919669/?ref=br_rs
1153
Protest LEJ - Aktionsnetzwerk gegen Abschiebungen
Leipzig
1210
Die Linke.SDS Chemnitz
Chemnitz
https://www.facebook.com/DieLinkesdsChemnitz/
1257
Ermittlungsausschuss Dresden
Dresden
https://ea-dresden.site36.net/
1288
Augen auf e.V. Oberlausitz
Zittau
http://www.augenauf.net
1360
Seebrücke Dresden
Dresden
1384
Anja Kuehnel
Unterschleissheim
https://www.facebook.com/DiEM25.Muenchen/
1433
Recht-Auf-Stadt Gruppe Löbtau „Unsere Straße - Unsere Stadt“
Wernerstraße 21 01159 Dresden
1460
Spektrum360 - Libertäre Linke Erzgebirge
Erzgebirge
http://spektrum360.noblogs.org
1488
PlatzDa! - Nachbarschaftstreff Dresden-Löbtau
Dresden
https://platzda.space/
1546
Bündnis gegen Rassismus
Sachsen
http://www.buendnisgegenrassismus.de
1551
Hole of Fame e. V.
Dresden
http://www.holeoffame.de
1622
Infoladen "Tierra y libertad" Plauen
Plauen
https://infoladenplauen.noblogs.org/
1652
Roter Stern Leipzig '99 e.V.
Leipzig
https://rotersternleipzig.de/
1673
RAA Sachsen e.V.
Dresden
http://raa-sachsen.de
1674
Kulturbüro Sachsen e.V.
Sachsen
https://kulturbuero-sachsen.de
1729
Nav-Dem e V.
Demokratisches Gesellschaftszentrum der KurdInnen in Deutschland e. V.
http://www.navdem.com
1733
Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e. V.
Dresden
http://www.einewelt-sachsen.de
1748
Leipzig postkolonial
Leipzig
http://www.leipzig-postkolonial.de
1759
Helpline Dresden
Dresden
https://raa-sachsen.de/helpline-dresden.html
1818
Zentralwerk Dresden
Dresden
http://www.zentralwerk.de
1843
Freak Out Connection (FOC)
Hamburg
https://facebook.com/fochamburg
1891
BEL - Beratungszentrum Ess-Störungen Leipzig
Leipzig
http://www.bel.jetzt
1931
Ausländerrat Dresden
Dresden
http://www.auslaenderrat-dresden.de
1956
objekt klein a
Dresden
http://www.objektklein.com
1972
Tobias Huber
Berlin

weitere unterzeichnende 2002 Personen

weiter → zur vollständigen Liste der Unterschriften

Permanent link to this article: https://polizeigesetz-stoppen.de/cs/aufruf/